Akciğerin en önemli fonksiyonu kanda yiyeceklerin parçalanması sonucu oluşan karbondioksit gazını atmak ve kana taze oksijen girişini sağlamaktır.

Akciğerler aslında hava akışını sağlayan gittikçe daralan hava taşıma borularından oluşur. Sonunda bu sisitem en küçük birim olan alveol denilen kesecikler şeklinde sonlanır.

Akciğer kanseri bu hava taşıma sistemlerinin içini döşeyen hücrelerden gelişen kötü huylu tümöre verilen isimdir.

Akciğerde bu hava taşıma sistemi dışında olan elastik bağ doku ve kan damarları, lenfosit hücreleri gibi diğer hücrelerden gelişen kanserler nadiren olur

Akciğer Kanserine Genel Bakış

Akciğer kanseri kanserden ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Erkeklerde en sık kanser ölüm nedenidir. Kadınlarda özellikle ABD’de sıklığı kadınlarda sigara kullanım oranındaki artışa paralel olarak artmıştır.

Akciğer kanseri gelişimde en önemli risk faktörü sigaradır. Ayrıca asbest maruziyeti, radyasyon, Önceden geçirilmiş enfeksiyona ait iyileşme dokuları, kimyasal ajanlar gibi pek çok faktör altta yer alır. Ancak bu risk faktörlerini taşımadan akciğer kanseri olan pek çok hasta vardır

Her kanserde olduğu gibi kesin tanı biyopsi ile konulur. Biyopsi; bronkoskopi denilen alet ile nefes borusundan girilerek yapılan işlemle, akciğerin dışından alınan iğne biyopsisi ile, mini cerrahi ile metastaz yaptığı bölgeden yapılır. Alınan parçanın detaylı incelemesi ile sonrası tanı konulur.

Erken safhada yakalanan ve metastazı olmayan hastalar cerrahi ile tedavi edilir. Çıkan patoloji sonucuna göre kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulanması planları yapılır. Cerrahi ve radyoterapi lokal tedavi olarak kabul edilir. ileri evre akciğer ca da Kkmoterapi tek tedavi seçeneğidir