Kanser tedavisi sırasında düzenli ekzersiz yapılmasının yararlı olduğu noktasında araştırmalar vardır. Yapılan fizik aktivite programları güvenli olmanın yanısıra fizik fonksiyonda, halsizlikte, yaşam kalitesinde anlamlı düzelme sağladığı araştırmalarda gösterilmiştir. Hatta bazı çalışmalarda fizik akitivite yapanların kemoterapi rejimlerini tamamlaa oranlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Şu anki çalışmalarda ekzersiz yapmanın kemoterapi etkinlği arasındaki ilişki çok açık olmamakla beraber lenfomalı hastalarında ekzersiz yapmanın kemoterapi cevabına olumsuz etkisinin olmadığını gösteren bir çalışma vardur.
Fizik aktivitenin ne zaman başlanacağı ve nasıl sürdürüleceği konusu kişselleştirilmeli, her hastaya kendi durumuna göre program uygulanmalıdır. Burada hastanın genel durmuna ve kişisel tercihlere göre hareket edilmelidir.
Kanser tedavisi sırasında ekzersiz, tedavinin neden olduğu kemik sağlığına, kas kuvvetine ve yaşam kalitesine olan olumsuz etkileri düzeltmektedir. Kemoterapi ve/veya radyoterapi alan hastalarda ekzersiz yapma alışkanlığı olan hastalarda tedavileri süresince düşük yoğunluklu ve kısa süreli ekzersizlerle devam edilebilir ve ana amaç aktivitenn korunması olmalıdır. Hastalardan tanı öncesi sedanter hayatı olan ve fizik aktivite kapasitesi kısıtlı olan hastalarda yavaş tempolu germe ekzersizleri, kısa yürüyüş programları başlanmalı ve tempo yavaş bir şekilde arttırlmaya çalışılmalıdır. Yaşlılarda, kemk metastazı olanlarda veya ciddi kemik erimesi, artrit ve periferal nöropati olanlarda ekzersiz programlarında dikkatli davranılmalı düşme ve yaralanma riskinden kaçınılmalıdır. Bu hastalarda ekzerszler fizyoterapist yardımıyla fizik tedavi uzmanı gözetiminde yaptırılması yardımcı olabilir. Tedavi periyodu içerisinde yatak istirahatinin olduğu bir dönem olursa eklem açıklığını sağlayan kas kuvvetini korumaya yarayan pasif ve aktif yatak için ekzersizler yaptırılabilir. Yatağa bağımlı olan bu dönemde ekzersizlerin bu şekilde yapılması kas eklem sistemini korurken kan dolaşımınada yardımcı olarak damar problemi gelişimini engellemek mümkün olur.
Kanser tedavisi tamamlandıktan sonraki iyileşme döneminde de ekzersiz düzenli bir şekilde devam ettirilerek paisf bir hayattan kaçınılmalıdır. Ekzersiz yapılmasının kardiyovasküler durumu düzeltiği, kas kuvvetini arttırdığı, vücut formunu koruyup aşırı kilo alışını engellediği, halsizlik, anksiyete, depresyon kendini iyi hisetme gibi bir çok yaşam kalitesi ölçeklerini düzeltiği saptanmıştır. Yapılan çalışmalrda ekzersiz yapan hastaların hastalık tekrarlama oranlarının daha düşük olduğu ve yaşam süresini düzeltebildiği gösterilmiştir. Meme kanseri hastalarında yapılan bir incelemede tanıdan sonra yapılan düzenli ekzersiz programının meme kanserinden ölüm oranını %34 , tüm nedenlerden ölüm oranını %41 ve meme kanseri tekrarlama oranını %24 azalttığı saptanmıştır. Aynı şekilde barsak kanserinde de yapılan incelemelerde benzer düzlmelerin olduğu saptanmıştır.
Haftalık ekzersiz süresi hastanın durmuna da bağlı olarak haftalık 75 ila 150 dakika arasında olması önerilmektedir. Günlük ekzersizlerin temposu yavaş yavaş arttırılarak ve arada dinlenme periyodlarıda bırakarak başlanmalıdır. Örneğin 10 dakika ekzersiz sonrası dinlenmeler le 150 dakika haftada veya 20- 30 dakika günde olacak şekilde yapılmalıdır. Ekzersiz programıda haftada 2 gündeetkilenen bölgelerdeki kas kuvvetini arttıran aktivitelere ayrılmalıdır.