Malign Melanom Hakkında Genel Bilgi

Malign melanom deriden gelişen en önemli malign tümördür. Vücutta yer alan benlerde şekil değişikliği, kanama, yara olması gibi şikaytelere neden olur.

Genel sebep güneş ışınlarıdır. Korunmadan güneş ışığına maruziyet hastalarda sık rastlanır. Bazı ırklarda, ailelerde sık olarak görülebilir.

Hastalığın tanısı dokudan biyopsi alınarak konulur. Sonrasında cerrahi yeteri kadar sınır bırakılarak çıkarılmalıdır. Operasyonda İlgili bölgesel lenf nodlarıda örneklenerek alınabiilr. Hastalık tanısı konulduktan sonra evreleme değerlendirmesi yapılarak tedavisinin yönlendirmesi yapılır.

Malign melanomun erken evre vakalarında interferon tedavisi cerrahisinden sonra ygulanabilir. Malign melanomda ileri evrelerde ise yeni geliştirilen immun sistem düzenleyici özel ileçlar, bazı hücre genetik değişimlerini hedefleyen ilaçlar, kemoterapi ajanları kullanılabilir. Radyoterapi ise özel durumlar haricinde çok kullanılmayan bir tedavi yaklaşımıdır.