Meme kanseri kadınlarda en sık rastlanan ve kansere bağlı ölüm nedeninde önde olan bir kanserdir. Bu nedenle hastalığı erken yakalayarak tam tedavi edilebilir aşamada tedavisini gerçekleştirebilmek için tarama programları belirlenmiştir.

Meme kanseri tarama programlarında ülkeden ülkeye değişiklikler olmakla beraber genellikle fark taramaların hangi yaşta başlayacağı ve hangi sıklıkla yapılacağındaki öneri farklılıklarından kaynaklanmaktadır.

Meme kanseri taramasında önerilen yöntemler ve sıklığı kişinin taşıdığı ilave risklere görede değişiklik gösterebilir. Örneğin ailesel meme kanseri öyküsü olan kişilerde taramaların daha erken yaşta başlaması gerekli olabilir.

Bu nedenle burada daha çok riske göre de önerilerin ayarlandığı NCCN adı verilen ABD kaynaklı kuruluşun kılavuzundaki bilgilere yer verilecektir. Ancak ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın önerileri değişiklik içerebilir. Bu durum Bakanlığımızın eldeki verilerden kaynaklanmış olabilir. Genel evrensel bir öneri sistemi olması nedeniyle NCCN kılavuzunun açıklamasına yer verilmiştir

Meme Kanseri taramasında 3 yöntem kullanılmaktadır;

  • Kendi kendini muayene
  • Uzman tarafından muayene
  • Mammografidir

Hiç bir belirtisi bulunmayan                                                                                                   MEME KANSERİ TARAMASI-1
Meme kanseri taraması ailesinde riski olmayan bir bayanda 20 yaşında kişi kendi kendini muayene ile başlanmalı, 25 – 40 yaş arasında 1-3 yıl ara ile klinik meme muayenesi buna eklenmeli, 40 yaşından sonra klinik meme muayenesine yıllık mammografi çekilmesi eklenmesi önerilmektedir.

 

Kişide ailesel faktör, hiç doğum yapmamış veya 30 yaşından sonra doğum yapmış olma, göğüs duvarına 10-30 yaş arasında başka bir hastalık nedeniyle radyoterapi almış olma,Ductal karsinoma insitu öyküsü veya daha önce meme kanseri öyküsü olma, Gail modeline göre hesaplanmış kanser riskinin %20 den fazla olması durumunda artmış riskden söz edilir. Bu grupta tarama önerisi

  • Ailesel risk varsa ; kendi kendine meme muayenesi 20 yaşında başlamalı, buna 25 yaşından itibaren 6-12 ayda bir klinik muayene ve yıllık mammografi ve gerekirse meme MR çekimi eklenmelidir.
  • Daha önceden gögüs duvarına radyoterapi öyküsü varsa radyoterapiden 10 yıl sonra veya 40 yaşından sonra olma durumundan hangisi önce geliyorsa o yaşta yıllık mammografi çekimine başlanmalı ve 6-12 ayda bir klinik meme muayenesi yapılmalıdır. Bu taramaya gerekli olursa meme Mr’ı çekimi eklenmelidir.
  • Gail metodu mevcut yaş, ilk adet yaşı, ilk doğum yapma yaşı, ailede kaç tane birinci derecede meme kanseri hastası olduğu, daha önceden memeden iyi huylu sonuç veren meme kitlesinden kaç kez biyopsi yapılamsına gerek olduğu,ırk faktörlerinin girilerek meme kanseri olma riskini hesaplayan özel bir istatistiksel tahmin metodudur. (riskinizi hesaplamak içinwww.cancer.gov/bcrisktool/Default.aspx sitesini ziyaret edebilirsiniz). Bu modelde risk %20 nin üzerinde ise Yıllık mammografi, meme MR ve klinik muayeneye 30 yaşında başlanılmalıdır.
  • Lobuler karsinoma insitu hastaları veya diğer risk faktörleri varsa 35 yaşından sonra yıllık mammografi ve meme MR ile 6-12 ayda bir klinik muayene önerilmektedir.