Meme Kanseri Hakında Genel bilgiler

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser çeşitidir. Ancak sadece kadınlara özgü değildir. Nadir olsa da erkeklerde de gelişir. Kadınlarda kanser ölüm nedenlerinin başında gelirler.

Ailede meme kanseri öyküsü bir risk faktörüdür. Ancak tüm meme kanserlerinin %5-10 ailesel geçiş gösterir. Obezite, önceden meme kanseri öyküsü olması, göğüs bölgesine radyoterapi öyküsü, doğurmamış olma, 30 yaşından sonra doğurma gibi bir çok faktörde meme kanseri gelişiminde risk teşkil ederler.

Tanısı mammografi ve/veya meme usg ile kitle tespit edildikten sonra kitleden biyopsi alınması ile tanı konulur.

Tanı konulduktan sonra eğer cerrahiye uygunsa cerrahi işlem yapılır. Cerrahi memenin tamamı veya bir kısmı alınarak ve de memenin koltuk altındaki lenf bezlerinin alınması ya da örneklenmesi ile yapılır.

Eğer cerrahi yapılamıyorsa hazırlayıcı kemoterapi yapılıp cerrahiye hasta hazırlanır. Cerrahi sonrası patolojik inceleme sonucunda kemoterapi uygulanması kararı alınır. İleri evre hastalarda en önemli tedavi seçeneği kemoterapidir.

Kemoterapi sonrası radyoterapi meme koruycu cerrahi yapılmış ise, memede tümör boyutu büyük ve koltuk altı lenf nodu tutulumu fazla ile uygulanır. Radyoterapi ayrıca kemik veya beyin gibi bölgelere koruyucu amaçlı uygulanabilir.

Tedavilerin bitiminde hastalıkta belli hormonal beslenme özellikleri varsa koruyucu ilaç olarak hormonoterapi veya trastuzumab gibi hedeflenmiş ilaç tedavileri hastalara uygulanabilir.