Mide Kanserine Genel Bakış

Mide kanseri sık rastlanan kanser türlerindendir ve önemli bir kanser ölüm sebeplerindendir.

Mide kanseri gelişiminde beslenme alışkanlığında tuzlu gıda, tuzlanmış ve tütsülenmiş gıda tüketimi alkol ve sigara tüketimi, obezite risk faktörleridir. Ayrıca bazı ailelerde genetik geçiş olabilir.

Mide kanserinde en sık rastlanılan tip adenokanserdir. Bunun dışında lenfoma stromal tümör, leimiyosarkom gibi daha nadir görülen tiplerde çıkabilir.

Mide lenfomasında cerrahi gerekli olmayabilir ancak diğer tiplerde cerrahi gereklidir. Cerrahi ile midenin bir kısmı veya tamamı lenf nodları ile birlikte çıkarılır. Hastanın operasyon sonrası yeme düzenine dikkat etmesi az miktarda ve sık aralarla beslenmesi gereklidir. Ayrıca B12 vitamini eksikliği olmaması için total mide çıkarılan hastalarda B12 vitamini takviyesi gereklidir.

Hastalarda kemoterapi cerrahi öncesi, sonrasında yapılabilir. ileri hastalığı olanlarda ise koruyucu ve hastalığın şikayetlerini azaltıcı, hastalığın ilerleme hızını azaltıcı amaçlı uygulanabilir.

Radyoterapi lokal ileri evrede hastalarda bölgesel kontrolü sağlamak amaçlı kullanılır