Pankreas Kanseri Hakkında Genel Bilgi

Pankreas hem sindirim, hem de hormon salgısı yaparak vücutta önemli fonksiyonları düzenleyen bir organdır. Yerleşim yeri mide, onikiparmak barsak, dalak, ana damarlarla yakın komşuluktadır.

Pankreas kanseri gelişiminde yaş, cinsiyet, şişmanlık, siagara kullanımı, şeker hastalığı varlığı, kronik iltihabi durumları gibi faktörleri vardır.

Hastalığın varlığı pankreasa yönelik Usg, Bt veya ince kesit MR inceleme ile gösterilebilir. kesin tanı biyopsi alarak konulur. Biyopsi işlemi Usg veya bt eşliğinde ya da ERCP denilen özel endoskopik işlem sırasında alınan örnek ile konulur.

Cerrahi lokal yayılım olmayan hastalarda kısmı veya total pankreas çıkarılması ile yapılır. Kemoterapi ise cerrahi öncesinde cerrahiye hazırlamak için, cerrahi sonrasında nüksü önlemek için veya yaygın hastalığı olanlarda hastalığın ilerleyişini durdurmak için kullanılır. Radyoterapi ise kemoterapi ile beraber ya da tek başına tümör kontrolü için kullanılır.